สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ อนุมัติง่าย

สมัครออนไลน์ ผ่านเน็ตวันนี้ โอกาสพิเศษ รับคะแนนสะสม สำหรับแลกรับกระเป๋าเดินทาง Platinum Trolley Bag 20 นิ้ว


รูดต่างประเทศ
★ บัตรเครดิต Citibank รูดต่างประเทศ ใช้บัตร Citibank แบบไหนดี
บัตรเครดิต Citibank รูดต่างประเทศ บัตรเครดิต ซิตี้ รีวอร์ด อภิสิทธิ์ที่เหนือกว่า สะสมคะแนน รับคะแนน 5 เท่า เมื่อรูดบัตรฯ ในหมวดร้านอาหาร ท่องเที่ยว และใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ
★ ป้องกันปัญหาหนี้สินรุมเร้า ต้องปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อป้องกันหนี้
เลี่ยงการใช้บริการบัตรเครดิต อย่างไม่วางเป้าหมาย นอกเหนือไปจากนั้นยังจำเป็นต้องใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
เปลี่ยนตัวเองให้รอบคอบทุกครั้ง ในการใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายผ่านเงินสด หรือการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
เปลี่ยนตัวเองให้ขยัน หมั่นทำงานหรือหารายได้เพิ่ม


บัตรเครดิต Citibank รูดต่างประเทศ ใช้บัตร Citibank แบบไหนดี ?

★★★★★ บัตรเครดิต Citibank รูดต่างประเทศ ใช้บัตรเครดิต Citibank แบบไหนดี ★★★★★

บัตรเครดิตแบบไหนดี , บัตรเครดิตแบบไหนดี จาก Citibank

ซิตี้ รีวอร์ด

บัตรเครดิต Citibank รูดต่างประเทศ บัตรเครดิต ซิตี้ รีวอร์ด อภิสิทธิ์ที่เหนือกว่า สะสมคะแนน รับคะแนน 5 เท่า เมื่อรูดบัตรฯ ในหมวดร้านอาหาร ท่องเที่ยว และใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ

สมัครบัตรเครดิต

 

 

หนี้บัตรเครดิต

หนี้เป็นภาวะทางการเงินที่ไม่ว่าใครก็ไม่อยากจะเป็น เพราะหนี้มักจะมาพร้อมกับดอกเบี้ย และผลเสียต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะหนี้ประเภทที่ไม่ส่งผลดีต่างๆ เช่น หนี้ที่เกิดจากความฟุ่มเฟือย หรือใช้จ่ายเกินตัว เป็นต้น เราสามารถที่จะป้องกันภาวะการเป็นหนี้ได้ ด้วยการเปลี่ยนตัวเอง และนิสัยบางอย่าง ดังต่อไปนี้

ป้องกันปัญหาหนี้สินรุมเร้า ต้องปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อป้องกันหนี้

เลี่ยงการใช้บริการบัตรเครดิต อย่างไม่วางเป้าหมาย

เนื่องจากการใช้บริการบัตรเครดิตแบบไม่คิด สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการเป็นหนี้ พร้อมทั้งดอกเบี้ยมากมายหากเราไม่อาจจะจ่ายคืนได้ เพราะฉะนั้นการใช้บริการบัตรเครดิตทุกๆครั้ง ต้องใช้ด้วยความรอบคอบ มีการวางเป้าหมายการใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดการใช้แบบสุรุ่ยสุร่าย การใช้เกินความจำเป็นลง นอกเหนือไปจากนั้นยังจำเป็นต้องใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการเน้นที่สิทธิพิเศษทุกๆครั้งครับ

เปลี่ยนตัวเองให้รอบคอบทุกครั้ง ในการใช้จ่าย

ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายผ่านเงินสด หรือการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต จะต้องมีการคิดทบทวนอย่างละเอียดก่อนซื้อ และหลังซื้อ ทั้งยังจะต้องมีการตรวจสอบการซื้อขายผ่านใบเสร็จ sale slip ตลอดจนใบแจ้งหนี้ทุกครั้ง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด อันจะส่งผลทำให้คุณเป็นหนี้ได้

เปลี่ยนตัวเองให้ขยัน หมั่นทำงานหรือหารายได้เพิ่ม

การมีรายได้เพิ่มหมายถึงเงินออม หรือเงินสำรองที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนั้นก็ยังมีเงินเหลือเพิ่มขึ้นสำหรับการลงทุนต่างๆ อีกด้วย


สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ อนุมัติง่าย

สมัครออนไลน์ ผ่านเน็ตวันนี้ โอกาสพิเศษ รับคะแนนสะสม สำหรับแลกรับกระเป๋าเดินทาง Platinum Trolley Bag 20 นิ้ว